Ordföranden filosoferar v-22

VÅREN 2022
Nu kör vi i gång igen!

För nästan två år sedan ställde vi med kort varsel in avslutningen av Karlskrona Filmstudios vårsäsong. Covid-19 spred sig över världen och hade nu även kommit till Sverige. Osäkerheten inför framtiden var stor. De flesta av oss insåg nog att pandemin skulle bli ett långvarigt problem men att det skulle dröja så länge innan vi åter kunde visa film var åtminstone inte jag beredd på. Biostaden har förvisso vägrat att stänga, så det har funnits begränsade möjligheter att se film på stor duk i Karlskrona, men att fylla den stora salongen har varit en utopi.
Men nu är det alltså dags för det som jag tror många av er har längtat
efter. Nu kör vi äntligen i gång igen.
Det blir en kortare säsong men med sex intressanta filmer varav hälften har eller har haft Oscarsnominering. Detta innebär inte att vi under uppehållet blivit mer populistiska utan att vi som vanligt bjuder på ett filmkvalitativt högklassigt program.
För Filmstudion har uppehållet givetvis främst varit av omsorg om våra medlemmar. Vi har följt regeringens och folkhälsomyndighetens beslut, råd och rekommendationer. Och vi har också erbjudit våra medlemmar möjligheten till att streama några typiska filmstudiofilmer.
Men ekonomiska skäl för att inte visa filmstudiofilm har även funnits.
Våra kostnader har inte minskat, snarare tvärtom. Och om du reagerar på den nya medlemsavgiften så beror den på att våra fasta kostnader har blivit högre och att vi måste vara beredda på att inte alla våra tidiga medlemmar återvänder på en gång.
Vi har också gjort en del förändringar sedan vi senast visade film. Vi kommer endast att sälja medlemskap digitalt. Vi säljer 160 medlemskort per visning denna säsong. Detta innebär att vi säljer så många medlemskort att alla biografstolar utnyttjas men inte fler.
Och så vill jag påminna om att trots att de flesta restriktioner nu upphört så är fortfarande Covid-19 en smittsam sjukdom som kan ge svåra konsekvenser så givetvis ska du inte komma till våra visningar om du är sjuk, uppvisar symtom eller på annat sätt kan vara en smittbärare.

Thomas Ahlqvist
ordförande i Karlskrona Filmstudio