28/3 Pig


I filmen Pig spelar Nicolas Cage den övervintrade stjärnkocken och enstöringen Robin Feld som lever med sitt tryffelsvin i ett skjul i Oregons skogar utan telefon och utan kontakt med omvärlden.